Home » Doelstellingen

Doelstellingen

afwassen-pagina
7 februari 2013 – Project ‘Wonen’

In de 3+ groep werken we aan een sluitend aanbod van onderwijs en opvang. Het gezamenlijk optrekken met peuterspeelzaal, kinderopvang en basisonderwijs maakt het mogelijk om het inhoudelijk onderwijsaanbod voor kinderen op elkaar af te stemmen.
We werken daarbij aan de volgende doelstellingen:

  • Voorbereiden van peuters op de overgang naar de basisschool door o.a. gezamenlijke activiteiten;
  • Verbeteren van de onderwijskansen van peuters en kleuters door het aanbieden van een hoogwaardig voorschools aanbod.;
  • Realiseren van een onderwijsinhoudelijke doorgaande lijn van peuters naar basisonderwijs;
  • Versterken van het opvoedklimaat van peuters en kleuters;
  • Realiseren van een sluitend aanbod peuterspeelzaal – kinderopvang – basisonderwijs.