Home » Over de 3+ groep » Wat leren kinderen in de 3+ groep?

Wat leren kinderen in de 3+ groep?

Taal: Woordenschat, kritisch luisteren, definitievaardigheden, actieve taal;

Rekenen: Tellen tot 10, resultatief tellen tot 6, inhoud geven aan de getallen, meten, meetkunde (begrippen);

Motoriek: Technieken voor de fijne motoriek (knippen, prikken, kleuren, kleien etc., werken met diverse ontwikkelingsmaterialen), grof motorische vaardigheden tijdens       het spelen binnen en buiten);

Zelfredzaamheid: Van zelfstandig naar de wc gaan tot jas zelf aantrekken/dichtdoen;

Sociale ontwikkeling: Samen leren spelen, rekening houden met elkaar, elkaar helpen;

Emotionele ontwikkeling: Gevoelens begrijpen bij jezelf en hier mee om kunnen gaan;

Dit alles gaat spelenderwijs. Het spel staat voorop en wij sluiten daarbij aan.

 

Om kinderen op maat te kunnen begeleiden nemen we in één van de eerste weken in de 3+ groep bij alle kinderen de Cito-toetsen “Taal voor peuters” en “Rekenen voor peuters” af.

We informeren ouders regelmatig over de ontwikkeling van hun kind.