Home » Ouders » Notulen Ouderklankbord groep

Notulen Ouderklankbord groep

Notulen Ouderklankbordgroep.

Datum : 26-10-2016
Voorzitter : Rita Steenhagen
Notulist : Rita Steenhagen

Aanwezig: Manorma, Inna, Alma
Afwezig: Petra

Welkom en kennismaken.

De volgende ouders zitten op dit moment in de Ouderklankbord groep:
Alma
Manorma
Inna
Petra
Rita

1.  Sinterklaas. Sinterklaas komt op 5 december op school. Hij zal ook even in de 3+ groep komen. Rita zorgt voor cadeautjes. Klas versieren op vrijdag 11 november vanaf 13.00 uur. Wie wil komen helpen is welkom. Kinderen kunnen desnoods mee.
Het feest vieren de leidsters alleen met de kinderen. Sinterklaas komt aan op het schoolplein rond 8.45 uur. U kunt uw kind dan gewoon in de 3+ groep brengen. Graag op tijd, om ongeveer 8.50 uur komt Sint in de groep. We verwachten dat de ouders dan al weg zijn. Er worden foto’s gemaakt.

2.  Kerstdiner. We gaan een diner organiseren, waaraan alle ouders een kleine bijdrage leveren. Ouderklankbordgroep stelt een menu van 3 gangen samen. Ouders worden gevraagd een aantal dingen uit dit menu te maken. Ouders overleggen samen. (actie: Ouders klankbordgroep)
Ouderklankbord groep overlegt en koppelt terug naar Rita. Desnoods een briefje mee wat ouders kunnen maken. We hebben op dat moment 8 kinderen in de groep.
Ouders worden hier nog over geïnformeerd middels een brief door Rita.

3. Rondvraag Er zijn geen vragen