3+ groep

Welkom op de website van  3+ groep Sluitersveld.

3+ groep Sluitersveld is een peutergroep voor 3-jarige peuters, gevestigd in een lokaal van obs het Letterveld en maakt deel uit van het Kind Centrum Sluitersveld.

De 3+groep  biedt maximaal 16 peuters van 3  jaar een kans om, al spelend, goed voorbereid te worden op de basisschool.

Uw kind kan instromen in  3+ groep Sluitersveld als hij of zij ingeschreven staat bij KDV het Kinderatelier of bij POV het Letterveld.

Ook ouders die nu geen gebruik maken van kinderopvang of peuteropvang en hun peuter wel op willen geven voor de 3+ groep kunnen zich aanmelden bij één van de boven genoemde organisaties, waarbij ze aangeven hun kind op te geven voor de 3+ groep.

U bent van harte welkom om eens te komen kijken. Daarvoor kunt u contact opnemen met de groep,  telefoon 0546 248101 of mailen: info@drieplussluitersveld.nl